Gegužės 17 d. 14 val. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimo renginys

Dalyvauja BKC, Šaukoto kultūros namų mėgėjų meno kolektyvų dalyviai, Pašušvio kultūros namų, Daugėlaičių pramogų ir šokių salės specialistai, Gen. J. Plechavičiaus 6-sios šaulių rinktinės Baisogalos 608-os kuopos šauliai.