BKC mėgėjų teatras

Devizas: „Kiekvienas protingas žmogus turi bent kartą išeiti iš proto” (J. Erlickas).

Kolektyvas įkurtas 1989 m. Pirmasis pastatymas – gruodžio mėn. J. Žemaitės ,,Trys mylimos“ Baisogalos kultūros namuose.

Kolektyve narių skaičius kito nuo 10 iki 20. Šiuo metu – 19 dalyvių.

Kolektyvas stato poezijos spektaklius, užsienio ir lietuvių autorių pjeses. Patys kuria temines programas, organizuoja ir veda įvairius renginius.

Mėgėjų teatras dalyvavo zoninėse ir baigiamosiose kaimo teatrų  šventėse ,,Pastogė“ bei zoninėse ir baigiamosiose miestelių ir rajonų teatrų šventėse ,,Atspindžiai“.

Baisogalos teatras paruošė publicistinę kompoziciją ,,Mes“ ir dalyvavo Pasaulio lietuvių Dainų šventėje (2003 m.), 2014 m. – dalyvavo Dainų šventės ,,Čia – mano namai“ Teatro dienoje ,,Dyvų dyvai“  ir pristatė K. Donelaičio ,,Pavasario linksmybės“. Kolektyvas ruošiasi dalyvauti 2018 m. Šimtmečio Dainų šventės ,,Vardan tos …“ Teatro dienoje ,,Sau, Tautai, Tėvynei“ su publicistiniu vaidinimu ,,Šaukiu aš tautą“.

BKC mėgėjų teatro veikla 2018 m.

Liepos mėn. kolektyvas dalyvavo Šimtmečio  dainų šventės ,,Vardan tos …“ teatro dienos ,,Sau, Tautai, Tėvynei‘ su publicistiniu vaidinimu ,,Šaukiu aš tautą“.

Lapkričio mėn. BKC teatras dalyvavo mėgėjų teatrų zoninėje apžiūroje – šventėje ,,Atspindžiai. Pristatė Olego Bogajevo tragikomediją ,,Gyvenimo rokenrolas“.  Įvertinimas: Geras meninis lygis.

BKC mėgėjų teatro veikla 2019 m..

Pirmos kategorijos BKC mėgėjų teatras 2019 m. balandžio  1 d. parodė premjerinį spektaklį Stasio Žemačio ( Henrikas Prialgauskas) komediją ,,Jaunikis iš Kauno“.

Kovo 6 d. kolektyvas dalyvavo mėgėjų teatro dienose Surviliškyje (Kėdainių r.),,TEGYVUOJA TEATRAS“ . Rodė Olego Bogajevo tragikomediją ,,GYVENIMO ROKENROLAS“.

Su  Stasio Žemačio komedija ,,JAUNIKIS IŠ KAUNO“  kolektyvas pasirodė tradiciniame kaimo klojimo teatrų festivalyje Kleboniškių (Radviliškio r.) kaimo klojime, mėgėjų teatrų festivaliuose Alksniupiuose, Šeduvoje (Radviliškio r.) ir festivalyje ,,Sveiki gyvi“ Dotnuvos Akademijoje (Kėdainių r.). Šis spektaklis parodytas Radviliškio rajono sav. Etnokultūros ir amatų centre Pakiršinyje ir Palonų daugiafunciniame centre.

2014 m. ir 2018 m.  BKC mėgėjų teatrui suteikta pirma kategorija.

Kolektyvo vadovė ir režisierė: Vilija Kaščionienė

Repeticijos vyksta: II; IV 17.00 – 18.30 val.