Baisogalos mėgėjų teatras

Devizas: „Kiekvienas protingas žmogus turi bent kartą išeiti iš proto” (J. Erlickas).

Kolektyvas įkurtas 1989 m. Pirmasis pastatymas – gruodžio mėn. J. Žemaitės ,,Trys mylimos“ Baisogalos kultūros namuose.

Kolektyve narių skaičius kito nuo 10 iki 20. Šiuo metu – 17 dalyvių.

Kolektyvas stato poezijos spektaklius, užsienio ir lietuvių autorių pjeses. Patys kuria temines programas, organizuoja ir veda įvairius renginius.

Mėgėjų teatras dalyvavo zoninėse ir baigiamosiose kaimo teatrų  šventėse ,,Pastogė“ bei zoninėse ir baigiamosiose miestelių ir rajonų teatrų šventėse ,,Atspindžiai“.

Baisogalos teatras paruošė publicistinę kompoziciją ,,Mes“ ir dalyvavo Pasaulio lietuvių Dainų šventėje (2003 m.), 2014 m. – dalyvavo Dainų šventės ,,Čia – mano namai“ Teatro dienoje ,,Dyvų dyvai“  ir pristatė K. Donelaičio ,,Pavasario linksmybės“. Kolektyvas ruošiasi dalyvauti 2018 m. Šimtmečio Dainų šventės ,,Vardan tos …“ Teatro dienoje ,,Sau, Tautai, Tėvynei“ su publicistiniu vaidinimu ,,Šaukiu aš tautą“.

2014 m. Baisogalos mėgėjų teatrui suteikta I kategorija.

Kolektyvo vadovė ir režisierė: Vilija Kaščionienė

Repeticijos vyksta: II; IV 17.00 – 20.00 val.