BKC folkloro ansamblis „Dainoriai”

Kolektyvas  įkurtas 1981 m. Stanislovo Černiausko, kuris ansambliui vadovavo iki 2002 m.  Dalyvių skaičius buvo 25 nariai. Per eilę metų keitėsi ne tik dalyviai, bet ir vadovai : Asta Jurevičienė (1992-1994), Virginija Simonavičienė (2002-2005), Stasė Anglickienė (1994-2013), atvedusi kolektyvą svarbiausiam pasiekimui – 2010 m. kolektyvas ir vadovė kaimo kultūros namų grupėje nominuoti Aukso paukštės apdovanojimu.

Nuo 2013 m. kolektyvui pradeda vadovauti Paulius Kablys, o nuo 2017 m. į pagalbą Pauliui ateina A. Jurevičienė.

Stengiamasi rinkti ir atgaivinti Baisogalos apylinkėse atliktas liaudies dainas, žaidimus, šokius ir ratelius. Stengiamasi atgaivinti senovinio šokio stilių, dainuoti liaudies sukurtas senovines melodijas. Kolektyvas ruošia savo krašto programas, paremtas baisogalietiška tarme, atliktas Baisogalos šviesuolių.

Konkursai: „Ant marių krantelio“- ( laureatai )

„Saulės žiedas“- 2005 m. (laureatai)

„Rudens mozaika“ – 2005 m. ( laureatai)

Festivaliai: „ Baltika“- Vilnius

„Rudens aidai“ – Ventspilis ( Latvija )

„Kalėdinė mugė Sargemine“ – Prancūzija

Nuo 1990 m. „Dainoriai“ dalyvauja visose Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, pristatydami savitas temines programas: „Baisogalietiškos krikštynos“, „Mojavos“, „Parnešam vainiką rugelių“ ir kt. 2018 m. šimtmečio dainų šventėje „Didžių žmonių žemė“ paruošėme programą apie savo krašto poetą, muzikantą, dainininką, instrumentų gamintoją, šviesuolį Vladą Žeromskį ir dainų užvedėją, ilgametę ansamblio dalyvę Jadvygą Kablienę.

Nuo 2002m  „Dainoriai“ kasmet  organizuoja Baisogaloje folkloro sambūrį „Nemirštanti tautos gaida“. Šiemet kviesime į  19-ąjį sambūrį. 2007m. šis renginys laimėjo Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamo konkurso „Tradicija šiandien“ skatinamąją premiją.

„Dainorių“ kolektyvas jau trisdešimt metų yra folkloro šventės „Žiemgala“ ( Pakruojis)  dalyvis. Pastaruosius metus dalyvavo folkloro festivaliuose: „Subatos vakarėly“ ( Kirnaičiai ), Mosėdyje, Panevėžyje- Šaltinėlio progimnazijoje, Medikoniuose (Pakruojo raj.), tarptautinėje folkloro šventėje „Aš padainūsiu dainų dainelę“ Raseiniuose, Užgavėnių ir Kupoliavimo šventėse liaudies ir buities muziejuje Rumšiškėse. Eilę metų rengiame edukacines programas „Šokim trypkim“ Šeduvos lopšelyje – darželyje, bei edukacinius  liaudies šokių renginius Baisogalos visuomenei. Mielai dalyvaujame rajono renginiuose – „Škaplierna“ Radviliškyje, folkloro šventėje „Baltų ir vienybės diena“ Šeduvoje.

Folkloro ansamblis „Dainoriai“ ir toliau perduoda iš kartos į kartą sukauptą savo krašto lobyną, baisogalietišką tarmę ir dainas.

Ansamblio vadovai:       Asta Jurevičienė,             Paulius Kablys  

Repeticijos vyksta:         I 17:00-20:00 val.        I, III 17.00 – 19.00 val.

III 17.00-20.00 val.