Folkloro ansamblis „Dainoriai”

Baisogalos kultūros namų folkloro ansamblį 1981 m. įkūrė ir iki 2002 m. jam vadovavo Stanislovas Černiauskas. Antrosiomis vadovėmis yra dirbusios Asta Jurevičienė (1992–1994 m. talkino S.Černiauskui) ir Virginija Simonavičienė (2002–2005 m. talkino Stasei Anglickienei). 2002 m. ansambliui vadovauti pradėjo nuo 1994 m. antrąja vadove dirbusi S.Anglickienė. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. ansambliui  pradėjo vadovauti kolektyvo narys Paulius Kablys, kuris 2017m sau į pagalbą pasikvietė Astą Jurevičienę. Ir iki dabar abu vadovauja kolektyvui

Per tris dešimtis kūrybinės veiklos metų „Dainorai“ surengė daugiau nei tūkstantį koncertų, ekspedicijų ir edukacinių programų, dalyvavo televizijos laidose „Subatos vakarėly“, „Užeikit, sveteliai“, festivaliuose „Skamba, skamba kankliai“, „Atataria lamzdžiai“, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Baltica“ (penkis kartus), „Plauk, laiveli“, „Žiemgala“ (25 kartų), 2005 m. „Saulės žiedas“, 2010 m. – Pakruojo miesto dainų ir meno šventėje „Sambariai  Žiemgalių dvare“.

Nuo 1990 m. „Dainoriai“ dalyvavo visose Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, pristatydami savitas temines programas „Baisogališkos krikštynos“, „Mojavos“, „Parnešam vainiką rugelių“ ir kt., 2004 m. – folkloro festivalyje Ventspilyje, 2005 m. – Šiaulių apskrities meno kolektyvų festivalio „Rudens mozaika“ baigiamajame koncerte (apdovanoti pirmojo laipsnio diplomu „Už autentiškumą ir tradicijų tęsimą“).

Nuo 2002 m. ansamblis Baisogaloje organizuoja folkloro sambūrį „Nemirštanti tautos gaida“. 2007 m. šis renginys laimėjo Lietuvos liaudies kultūros centro rengiamo konkurso „Tradicija šiandien“ skatinamąją premiją. O 2010 m. „Dainoriai” tapo „Aukso paukštės” laureatais – geriausiu kaimo folkloro ansamabliu.

„Dainoriai“ jau trečią dešimtmetį nenuilsdami puoselėja aukštaičių dainavimo, šokio ir muzikavimo tradicijas, organizuoja įvairaus pobūdžio etninės kultūros renginius, fiksuoja savo krašto liaudies kūrybą ir ją perduoda jaunimui.

Ansamblio vadovai:       Asta Jurevičienė,             Paulius Kablys  

Repeticijos vyksta:         I 17.30 – 20.30 val.         I, III 17.00 – 19.00 val.

III 17.00 – 20.00 val.