Vokalinis-instrumentinis ansamblis „Komaro vyrai“

Pradžia / Kolektyvai / Vokalinis-instrumentinis ansamblis „Komaro vyrai“

Vadovas: Rolandas Sereika

Repeticijos vyksta: I, IV  17:30 – 19:00 val.