Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2017-06-30

Aiškinamasis raštas 2017-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Finansavimo sumos 2017-06-30

Finansavimo sumos 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2018 metų I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas ir finansinė ataskaita

Sutrumpintas finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir sutrumpintas aiškinamasis raštas