Viešieji pirkimai

BKC-viešųjų-pirkimų-org.-ir-vykdymo-aprašas.pdf

Atnaujinta-Metodika_2019_01_24_TAR1S-14.pdf

Atnaujintas Informacijos-viesinimo-tvarkos-aprasas-nauja+redakcija

planuojamų pirkimų planas 2019 m.

2018 m. pirkimų planas

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika

BKC mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Informacijos viešinimo tvarkos aprašas

BKC VP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Viešojo pirkimo arba pirkimų procedūrų ataskaita

Informacija apie centro įvykdytus ir planuojamus viešuosius pirkimus