Veiklos sritys

Baisogalos kultūros centro tikslas – organizuoti mėgėjiško bei profesionalaus meno renginius, gerinti etninės kultūros sklaidą, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius skatinti kultūrinę veiklą įvairiose amžiaus grupėse, puoselėti krašto tradicijas bei teikti kitas kultūros paslaugas.

Kultūros centro veiklos pobūdis suteikia galimybę bendruomenės nariams dalyvauti, rūpintis vietos gyventojų kultūriniu ugdymu, kultūros paveldo išsaugojimu, skatinti mėgėjų meno plėtrą, užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybes bendruomenės nariams pagal jų gebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių saugojimo ir jų kūrimo procese, propaguoti profesionalųjį meną.