Apie mus

Pradžia / Apie mus

Kultūros namai Baisogaloje įsteigti 1958 metais buvusiuose Tautos (šaulių) namuose. Jiems vadovavo Dalia Znaidauskienė ir Juozas Jučas.

Tuo metu miestelyje susiklostė palankios sąlygos atgyti kultūriniam gyvenimui: veikė vidurinė mokykla, dvi pradinės mokyklos, nuo1952 m.- Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo institutas, veikė dvi bibliotekos, tad ir senieji baisogaliečiai ir naujai atvykę įvairių sričių specialistai noriai rinkosi į kultūros namus: buvo statomi spektakliai, rodomi kino filmai, 1960-63 metais veikė mišrus choras, vyrų ir moterų vokaliniai ansamblia

1970 m. miestelio centre buvo pastatyti nauji kultūros namai, jiems suteiktas zoninių kultūros namų statusas.

Pirmasis direktorius-Vytautas Ivanauskas.

Vėliau, iki 1975 m., Gražina Zakienė-Bogužienė.

Įkurtas metodinis kabinetas, kuris koordinavo Palonų, Valatkonių, MSV, Skėmių, Pociūnėlių ir Augmėnų kaimo kultūros namų veiklą, kaupė literatūrą ir teikė metodinę paramą.

Kolektyvai: Susiburia kaimo kapela , veikia moterų ir vyrų ansambliai, šokių grupė.

Renginiai: Joninės, žiemos šventės ir gegužinės Piepalių kalne, Kovo 8-sios, Naujųjų Metų šventės. Rodomi kino filmai, vyksta šokių vakarai..

Laimėjimai:

a) 1973-74 m. užimtos antrosios vietos zoninių kultūros namų kategorijoje Radviliškio rajone už koncertines programas ,,Gintariniam prizui” laimėti.

b) Už veiklą kultūros namai pelnė ,,Puikaus darbo kultūros namai” vardą.

1975 m.  zoninių kultūros namų direktore ir Baisogalos eksperimentinio ūkio profsąjunginio klubo vedėja  pradeda dirbti Irena Žmoginienė.

Baisogalos kultūros namai (išimties tvarka) turėjo dvigubas funkcijas ir pavaldumą: buvo zoniniai kultūros namai, pavaldūs Radviliškio rajono kultūros skyriui bei kultūros ministerijai, ir Baisogalos eksperimentinio ūkio klubas, finansuojamas ūkio profsąjungos bei pavaldus Respublikiniam žemės ūkio profsąjungos komitetui.

Kolektyvai: Liaudies kapela ,,Žvangulis“, folkloro ansamblis ,,Dainoriai“, agitmeninė brigada, teatras, liaudies dainų ir šokių ansamblis ( moterų ir vyrų ansambliai, šokėjų grupės, kanklių ansamblis, medinių pučiamųjų grupė, armonikieriai), pramoginės muzikos orkestras.

Renginiai: nuo 1983 m. prasideda Poezijos Pavasario renginiai. 1985 m. Pasirašyta sutartis su Lietuvos filharmonija – Dvare vyksta profesionaliosios muzikos koncertai. Žiemos šventės, Joninės ir gegužinės Piepalių kalne. Žemdirbių, ganiavos pradžios, javapjūtės pabaigtuvių šventės, vakaronės. Rodomi kino filmai, vyksta šokių ir Naujųjų Metų sutikimo vakarai

Laimėjimai:

a) metodinis kabinetas zoninėje apžiūroje  laimėjo pirmąją vietą;

b) kultūros namai daugybę kartų laimėjo ,,Gintarinį prizą” rajoniniame konkurse;

c) tapo nugalėtojais sąjunginiame konkurse tarp kaimo kultūros namų,

d) už nuopelnus puoselėjant kultūrą 1983 m. Baisogalos zoniniai kultūros namai buvo įrašyti į Darbo šlovės knygą.

1987 m. kultūros namų direktore ir profsąjunginio klubo vedėja pradeda dirbti Estera Nevedomskytė.

Kolektyvai: liaudies kapela ,,Žvangulis“, folkloro ans. ,,Dainoriai“, moterų ansamblis, šokių grupės;

Laimėjimai: koncertinių programų konkurse ,,Gintariniam prizui laimėti” 1989 m. kultūros namai  iškovoja laureato vardą.

1989 metų liepos mėn. kultūros namų direktore ir profsąjunginio klubo vedėja  pradeda dirbti Vilija Kaščionienė.

Nuo 1993 m. liepos mėn. kultūros namai liko tik Radviliškio rajono sav. kultūros skyriaus priklausomybėje.

Nuo 2008 m. kultūros namai pereina Baisogalos seniūnijos priklausomybėn – tampa padaliniu.

Kolektyvai: liaudies kapela ,,Žvangulis“ (1973 m.), folkloro ans. ,,Dainoriai“ (1981 m.), įvairiais metais 3-5 šokių kolektyvai (1988 m.), pramoginės muzikos orkestras (1975m.), armonikierių ansamblis (1977 m.), kanklininkų ansamblis (2002 m.- 2013 m.), mišrus choras (nuo 1998 m.), netradicinė kapelija ,,Dainoriai“ (nuo 2012 m.), moterų vokalinis ansamblis ( 2007 m.), vyrų vokalinis ansamblis ,,Daina-va“ (2008 m. – 2017 m.) , mėgėjų teatras (1989 m.),  folk.šoko grupė ,,Baisogaliai‘‘ (2013 m. – 2017 m.);

Renginiai: Valstybinių ir tautinių švenčių renginiai, vakaronės, Mamų dienos renginiai, Antaninių-bendruomenės šventė ,,Pasididžiavimo knyga“, Lietuvos šaulių sąjungos zoninės ir respublikinės apžiūros-konkursai ,,Lai skamba šventinė daina“, zoninės ir respublikinės žmonių su negalia šventės ,,Širdies daina“, folkloro sambūris ,,Nemirštanti tautos gaida“, romansų atlikėjų šventė ,,Nebegrįšiu laukų takeliu“, chorų šventė ,,Draugystės daina“, baisogaliečių kūrybos dienos ,,Vadinkite mane sėjėju“. Vyksta tradicinė Poezijos pavasario šventė, Tytuvėnų vasaros muzikos festivalis. Kas penkerius metus švenčiame kultūrinės veiklos jubiliejus, bei Baisogalos miestelio įkūrimo sukaktis.

Laimėjimai:

  1. 2002 m. kultūros namai laimėjo nominaciją ,,Geriausias kultūros centras” miestelių kategorijoje;
  2. Aukso Paukštės nominantai – liaudies kapela ,,Žvangulis“ (2001 m.), vyrų vokalinis ansamblis ,,Dainava“ (2005 m.), folkloro ansamblis ,,Dainoriai“ (2011 m.);
  3. 2008 m. kultūros namai įrašyti į Baisogalos Pasididžiavimo knygą, suteiktas Garbės įstaigos vardas
  4. Dainų šventėse dalyvauja 4 – 6 kolektyvai;
  5. Visi meno vadovai yra laimėję rajonines ,,Geriausias kultūros darbuotojas“ (savo srityje) nominacijas.

2014 m. pradedama  kultūros namų rekonstrukcija.

Sumažėja renginių Baisogaloje, tačiau kolektyvai išlieka, daug koncertuoja išvykose. Šimtmečio Dainų šventėje ruošiasi dalyvauti 5 kolektyvai.

2017 m. kovo 23 d.  Radviliškio r. Tarybos sprendimu   įsteigiamas  Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras

Nuo birželio 1 d. šalių susitarimu Baisogalos seniūnijos Baisogalos kultūros namų darbuotojai perkeliami dirbti į Baisogalos kultūros centrą.

2017 m. birželio mėn. įvyksta rekonstruoto kultūros centro pristatymo renginiai.

2017-08-01 2021-12-17 Baisogalos kultūros centrui vadovavo direktorė Justė Juškaitė.

Nuo 2022-08-01 laimėjusi konkursą mero potvarkiu kultūros centro direktore paskirta Erika Liukienė.

Informaciją parengė: Vilija Kaščionienė